CRAM: de nieuwe band van een Amsterdamse akkoordenfiguur