De schoonheid van dichter Spigt zit in de wijze waarop zij de rafelranden van het bestaan aanraakt, het onaffe, het mislukte.

Website by HOAX Amsterdam