Tellegen en de zijnen vermorzelden “de witte alledaagsheid” van de taal