Wil je lid worden van het gilde van BrokkenMakers?

Met Stichting Brokken verkeren we in de gelukkige positie dat we financiële ondersteuning krijgen van het Fonds Podiumkunsten en daar zijn we zeer dankbaar voor. Maar soms zijn onze wensen ambitieuzer dan het budget toelaat.

Daar komt bij dat het FPK steeds meer aandringt op het behalen van de zogenaamde ‚eigen inkomsten’. Dat zijn de inkomsten die we binnenhalen met kaartverkoop, maar ook via private fondsen of andere donaties. De verhouding subsidie /eigen inkomsten is een hot item in de politiek en is voor ons voortbestaan van wezenlijk belang. Daarom hebben we in 2018 een ‚Brokkenvrienden-club’ opgericht. Om te voorkomen dat we hierdoor veel extra werk krijgen, kiezen we voor een heldere, eenduidige manier. Niet de policy: voor 10 euro krijg je dit, voor 25 dat, voor 50 zus en voor 100 zo etc. etc. Onze stichting heeft de anbi-status waardoor het ook fiscale voordelen heeft om ons financieel te ondersteunen.

Als je onze producties een warm hart toedraagt en graag ook BrokkenMaker wil worden: elk bedrag dat je kan en wil missen is welkom. Onze dank is groot! Hartelijke groet, Corrie

cvb@corrievanbinsbergen.com