ANBI

Stichting Brokken heeft sinds 2013 de Culturele ANBI status. Lees hier meer over ANBI

Kerngegevens Stichting Brokken ten behoeve van de verantwoording voor de ANBI status

Vestigingsadres: De Wittenstraat 100 E, 1052 BA, Amsterdam

Het bestuur bestaat momenteel uit 3 personen en komt gemiddeld 3 keer per jaar onbezoldigd bij elkaar:
Hans Kamps – voorzitter
Nicolien Luttels – penningmeester
Bas Kwakman – secretaris

De directie bestaat uit:
Corrie van Binsbergen – artistiek en zakelijk leider

Het overige personeel (tot en met 2020)
Sarah Wasch – productie, administratie, publiciteit

Directie en overig personeel worden betaald conform de theater cao.

Stichting Brokken werd van 2005 tot en met 2020 financieel ondersteund door Fonds Podiumkunsten en van 2009 tot en met 2016 door de Gemeente Amsterdam.

Inschrijvingsnummer Kamer van Koophandel: 41216043
BTW nummer: NL 80 491 7772B01
IBAN: NL23INGB0003083236
RSIN nummer: 804917772

De stichting heeft ten doel: 
het (stimuleren tot) componeren, uitvoeren en exploiteren van muziek die eigenschappen uit verschillende “muziekhoeken” combineert, alsmede het stimuleren van samenwerkingsverbanden met andere vakgebieden zoals, dans, video, toneel. (uit de statuten)

De stichting bestaat sinds 1996. Componiste / gitariste Corrie van Binsbergen is de drijvende kracht achter de stichting. Zij timmert al vele jaren aan de weg als initiator van zeer uiteenlopende projecten die gemeen hebben dat ze grensoverschrijdend zijn en vaak op een geheel eigen wijze verschillende disciplines met elkaar combineren. Stichting Brokken wordt, als één van de weinige organisaties die zich met improvisatie muziek bezighouden, ook in het lopende kunstenplan structureel gesubsidieerd door het Fonds Podiumkunsten. Daardoor wordt zij in staat gesteld haar projecten en plannen te kunnen blijven verwezenlijken en uitbreiden. Vele initiatieven van de stichting hebben een hoge gunfactor binnen het veld. Het BrokkenBal en het Brokken Festival zijn geslaagde voorbeelden van projecten die steeds weer nieuw publiek weten aan te boren.

De actuele activiteiten zijn te vinden op deze website onder Projecten.
Voor het jaarverslag en de financiële verantwoording klik hier
standaardformulier verplicht -anbi-