Deckwitz is ook in het theater vurig pleitbezorger van poëzie